«اطراف» یک مجموعه است.

مجموعه‌ای از طرف دیزاین به طرف دیزاین.

اطراف جمع توجه و تمرکز است.

اطراف
تمام طرف‌هاست

اطراف جمع طَرَف است و طرف یعنی سوی، کنار، جانب، زاویه، حدود، حوالی و کرانه. طراحی و تفکر دو بانی مجموعه‌ی اطراف شدند تا بتواند به تمام جهات فکری و زوایای دید و کرانه‌های کلام و حوالی زندگی بپردازد.
تمام طرف‌ها بی‌شمارند؛ بنابراین کار تَه ندارد.

این برخورد
دوسویه است

اطراف مجموعه‌ای‌ست از/به طرف‌های گوناگون. هم از طرف طراحی بـه طرف زندگی‌ست و هم از طرف زندگی به طرف طراحی. هم از جز به کل و هم از بیرون به درون. چون هر دو جهت مهم است و ارتباط دوطرفه ارزش دارد.

دست و سر و دل و دیده

این‌ها چهار جهت اصلی اطراف هستند:
کار در دست و فکر در سر و حس در دل و دریافت در دیده است.
ارتباط و هماهنگی میان این چهار محور به خلق می‌انجامد.

اطراف بی‌طرف است

درست است که بسیار طرف دارد؛ اما طرف کسی یا چیزی را نمی‌گیرد؛
مبادا از طرفی دیگر غافل شود.

همکاران پروژه‌ی اطراف:

مدیریت هنری، طراحی گرافیک:
استودیو ملّی | studio-melli.com
مهسا قلی‌نژاد
امید نعم‌الحبیب
+
طراحی و توسعه‌ی وب‌سایت:
محمد قلی‌نژاد
+
کپی‌رایتینگ:
استودیو میز – محمد معتمدی | meez.cc

تمام حقوق براى مجموعه‌ى اطراف محفوظ است.

© 2021 Atrough. All Rights Reserved