اطرافِ هفته

دفتر برنامه‌ریزی هفتگی

ابعاد (سانتی‌متر): ۲۴×۱۴

۵۰۰۰۰ تومان

[موجود است]

دفتر برنامه‌ریزی هفتگی
۲۷ هفته
کاغذ بالکى سوئدى
صحافى دوخت
برای برنامه‌ریزی هفتگی و کارهای روزانه مناسب است.

50,000تومان