«اطراف» فضایى است به شعاع خلاقیت در ابعاد طراحى که به شکل‌هاى گوناگون درمى‌آید.

«اطراف» اثر طراحى است در اجســـــام؛ فضایى است پیرامون جســت‌ و‌جو، کشف و خَلق.

تقویم هفتگی
+ دفتر یادداشت
۲۴×۱۴

۱۴۸۰۰۰ تومان

Atrough Weekly Planner
Ruled Notebook +
14×24

تقویم هفتگی
+ دفتر یادداشت
۲۴×۱۴

۱۴۸۰۰۰ تومان

Atrough Weekly Planner
+ Ruled Notebook
14×24

دفتر نقطه‌ای سیاه
۲۰۰ صفحه
۲۴×۱۴

۶۵۰۰۰ تومان

Atrough Dotted Notebook
200 Sheets
14×24

دفتر نقطه‌ای کرافت
۲۰۰ صفحه
۲۴×۱۴

۶۵۰۰۰ تومان

Atrough Dotted Notebook
80 Sheets
14×24

برچسب‌های اطراف
۴۶ عدد برچسب
۴برگ

۴۰۰۰۰ تومان

Atrough Stickers Pack
46 Stickers
4 Sheets

دفتر جیبی بی‌خط
۴۰ صفحه
۱۵×۱۰

۳۰۰۰۰ تومان

Atrough Pocket Notebook
40 Sheets
10×15

دفتر برنامه‌ریزی هفتگی
۲۷ هفته
۲۴×۱۴

۵۰۰۰۰ تومان

Atrough Weekly Planner
27 Weeks
14×24

برچسب‌های اطراف
۵۳ عدد برچسب
۴برگ

۴۰۰۰۰ تومان

Atrough Stickers Pack
53 Stickers
4 Sheets

دفتر بی‌خط
۶۰ صفحه
۲۴×۱۴

۴۲۰۰۰ تومان

Atrough Plain Notebook
60 Sheets
14×24.5

دفتر خط‌دار
۶۰ صفحه
۲۴×۱۴

۴۲۰۰۰ تومان

Atrough Ruled Notebook
60 Sheets
14×24.5

کارت پستال
نسخه‌های محدود
۱۵×۱۰

۱۰۰۰۰ تومان

Postal Card
Limited Edition
10×15

کارت پستال
نسخه‌های محدود
۱۵×۱۰

۱۰۰۰۰ تومان

Postal Card
Limited Edition
10×15

کارت پستال
چاپ دستی
۱۵×۱۰

۲۰۰۰۰ تومان

Limited Postal Card
Handmade Print
10×15

کارت پستال
چاپ دستی
۱۵×۱۰

۲۰۰۰۰ تومان

Limited Postal Card
Handmade Print
10×15

کارت پستال
چاپ دستی
۱۵×۱۰

۲۰۰۰۰ تومان

Limited Postal Card
Handmade Print
10×15

آخرین پست‌های اینستاگرام

آخرین پست‌های اینستاگرام

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

آخرین پست‌های اینستاگرام

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

شماره ى سفارش:
۰۹۳۰۱۹۹۴۵۷۵

آدرس ایمیل:

salam@atrough.design


اطرافِ
اینستاگرام

تمام حقوق براى مجموعه‌ى اطراف محفوظ است.

© 2018 Atrough. All Rights Reserved

شماره ى سفارش:
۰۹۳۰۱۹۹۴۵۷۵

آدرس ایمیل:

salam@atrough.design


اطرافِ
اینستاگرام

تمام حقوق براى مجموعه‌ى اطراف محفوظ است.

© 2018 Atrough. All Rights Reserved